O festivale

Do letného festivalového diania na Slovensku patrí už 9 rokov Muzikálový festival. Festival prebieha ako jediné podujatie svojho druhu a jeho obsahové zameranie akcentuje najmä muzikálovú tvorbu. Nevyhýba sa však ani operete a kabaretu či šansonu. Dvojdňový festival prináša prehľad o súčasnej muzikálovej tvorbe na slovenských javiskách v prekrásnom prostredí Slovenských hôr čo dodáva neobyčajné čaro a umocňuje zážitok počutého a videného. Na terasu slávy pribudne už piata Tabuľa slávy a po štvrtý krát rozdáme aj ocenenia Brusnianska brusnica za prínos k muzikálovej tvorbe inštitúcii a osobnosti.

Dátum konania: 20.08. 2016
Miesto koniania:
Kúpele Brusno - LD Poľana